UGRÁS AZ OLDALRA

A projekt adatai

A projekt címe, azonosítója:

Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése a Börzsönyben KMOP-2007-3.1.1/D

Megvalósításának helyszíne:

Kemence: Csarnavölgyi út 662/3
Kismaros: 1905/1, 1905/4, 1873/2, 0203/2, 2132/1, 1909/6

Kedvezményezett, projektgazda:

IPOLY ERDŐ ZRT.

Kedvezményezett, projektgazda székhelye:

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10.

Közreműködő szervezet:

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.

Közreműködő szervezet székhelye:

1146 Budapest, Hermina út 17.

Megvalósítás kezdetének tervezett időpontja

2008. 10. hó

Megvalósítás befejezésének tervezett időpontja

2009. 12. hó


A projekt célkitűzései

Társaság kezelésében lévő -Közép-Magyarországi régióban elhelyezkedő- két erdei vasút, a Kemencei Erdei Múzeumvasút, valamint a Királyréti Erdei Vasút fejlesztésére irányul.

Királyréti Erdei Vasút

 • Kismarosi végállomás átépítése, idegenforgalmi információs központtá alakítása, az állomás berendezése, információs pult, érintőképernyős aktív információs tábla elhelyezése,
 • Tárolócsarnok (kocsiszín) létesítése Kismaroson,
 • Környezetrendezés, parkosítás, játszótéri elemek elhelyezése,
 • Rendezvénykocsi készítése,
 • Kismaros – Hártókút állomások közötti szakaszon pályafelújítás elvégzése,
 • Motorvonat készítése,

Kemencei Erdei Múzeumvasút

 • Kovácsműhely felújítása és berendezési tárgyainak beszerzése
 • Kocsiszín felújítása
 • Kerítésépítés
 • Zöldfelület rendezése


Várható eredmények:

 • Egymáshoz kapcsolható ökoturisztikai attrakciók, programok kínálata bővül a térségben,
 • Növekszik az idegenforgalom GDP-hez való hozzájárulása,
 • Az érintett önkormányzatok helyi- és idegenforgalmi adóbevételei növekednek,
 • Vendégek számának növekedése a kereskedelmi szálláshelyeken,
 • A térségben eltöltött vendégéjszakák száma növekszik,
 • A régió turisztikai kínálatának Budapest központúsága csökken

A Társaságnál mérhető konkrét eredmények:

 • A támogatott turisztikai attrakció látogatottsága 7000 fő / év –vel növekszik.
 • A támogatott projekt révén közvetve létrejött munkahelyek száma: 2 fő,
 • A támogatott fejlesztéshez a projekt keretében kapcsolódó rendezvények száma: 5 alkalom.
 • A támogatott fejlesztéshez a projekt keretében kapcsolódó szolgáltatások száma: 11

A fejlesztés révén létrejövő új szolgáltatások köre a kemencei helyszínen:

 • parkolási lehetőség biztosítása
 • komplex akadálymentesítés biztosítása
 • kovácsmesterség bemutatása hagyományos eszközökkel
 • helyi turisztikai információ biztosítása
 • játszótér kialakítása
 • üdítő és kávéautomaták elhelyezése
 • kapcsolódás a zöldút programhoz
 • kerékpár kölcsönzés és tárolási lehetőség biztosítása
 • mozdonyszín felújítása

Királyréti Erdei Vasút

 • Kismarosi végállomás átépítése idegenforgalmi információs központ létrehozása, érintőképernyős aktív információs tábla elhelyezése,
 • kocsiszín létesítése Kismaroson,
 • Környezetrendezés, parkosítás, játszótéri elemek elhelyezése,
 • Rendezvény kocsi készítése,
 • Kismaros – Hártókút állomások közötti szakaszon pályafelújítás elvégzése,
 • Motorvonat készítése,

A projekt keretében felújításra, átalakításra, bővítésre kerülnek jelenleg leromlott állagú kisvasutak, melyek területén kialakításra kerül egy műhely a kovácsmesterség bemutatására, egy játszótér kialakítása, egy kerékpár kölcsönző és tároló, komplex akadálymentesítés, valamint a turisták által kezelhető információs pont. Speciális szolgáltatásként fejlesztésre kerülnek interaktív honlapok, amik az attrakció háttér infrastruktúráját növeli. A felújított kisvasutak szimbolikus építészeti megoldásaival, újszerű megjelenésével önmagában is egyedi látványosságot kínál az ideérkező turistáknak.

Hangsúlyos eleme a projektnek a fejlesztés eredményeinek hirdetése ill. a projekt magvalósítás időtartama alatt végrehajtott marketing kampány, amely a látogatói szám hatékony növelését hivatott elősegíteni. A tevékenység fő célterülete Magyarország, Szlovákia, más országból érkező potenciális vendégek elérése korlátozott csatornákon keresztül történik.

Jelen projekt közvetlen célja tehát, hogy az kisvasutak megóvására és bemutatására szánt terület látogatóbarát szolgáltatásokat tudjon nyújtani, jelenlegi elavult és szegényes infrastruktúrájának fejlesztésével a terület jelentőségéhez méltó környezet alakuljon ki. Ehhez kapcsolódóan a bemutatás körülményeit és technikáját is fejleszteni kell oly módon, hogy az attraktivitásával valódi vonzerőt jelenthessen a turisták számára.
A fejlesztések eredményeként létrejövő idegenforgalmi bemutató és szolgáltató centrum célja, hogy a beruházást követően elérje a 73.000 fő/év látogatói számot, és a szezonalítás csökkentésével jobb kihasználtságot biztosítson a holtszezonnak számító hónapokban is.

Fent leírt küldetés teljesítésével a projekt közvetetten hozzájárul a korábban elemzett térségi, problémák megoldásához. Cél az, hogy tovább bővüljön a térség turisztikai kínálata, és ezen ágazat fejlődésével jövedelmek és munkahelyek teremtődjenek. A térségbe érkező turisták által generált többlet fogyasztás révén, megtelepedhetnek és fejlődhetnek az ágazathoz kötődő szolgáltatások, úgymint szálláshely, vendéglátás, kiskereskedelem stb.


Ipoly Erdő Zrt.

Az Ipoly Erdő Zrt. Pest és Nógrád megyékben 65.290 ha állami erdő és hozzá kapcsolódó egyéb területen gazdálkodik, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 1996-ban - az államháztartási törvény alapján - megkötött Ideiglenes Vagyonkezelői Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. Tv. hatálybalépését, illetve a törvény módosítását követően a Magyar Állam tulajdonában lévő nem védett területek esetén a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolta, míg a védett területek vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt, jelenleg a tulajdonosi jogokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. jogutódja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

A működési terület közel egyenlő arányban foglalja magába a Börzsöny hegységet és a Cserháti dombvidéket, s délnyugati kiterjedésén érinti a Gödöllői dombvidéket is.

Előforduló jellemző természetes erdőtársulások a cseres - kocsánytalan tölgyesek, gyertyános - tölgyesek és a középhegységi bükkösök.

A Cserhátban jelentős területet foglalnak el az alacsony értékű választékokat adó, jellemzően sarj eredetű cseres kocsánytalan tölgyesek és a többszörösen sarjaztatott akácosok. A Börzsöny relatíve nagyobb értéket képviselő erdőállományai nagyrészt természetvédelmi oltalom alatt állnak.

Az erdőállományok élőfakészlete 13,3 millió bruttó köbméter. A fafajok területi megoszlását kördiagram szemlélteti.

A Társaság által kezelt erdőterületek 52 %-a természetvédelmi oltalom alatt áll. Ezen területek elsődleges rendeltetése a védelem, minden más gazdasági tevékenységet e fő célnak kell alárendelni akkor is, ha ez a gazdálkodónak jelentős jövedelem-kiesést eredményez.

A társaság tevékenységi körei

A Társaság fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, és az erdőgazdálkodással összefüggő szolgáltatások. Alaptevékenységünk mellett, melyet 10 biológiai erdészet lát el - a közcéloknak való megfelelés igényeit kielégítendő - a Zrt. működteti a Királyréti Állami Erdei Vasutat és a Kemencei Erdei Múzeumvasutat.
Az Zrt. székhelyén működtet továbbá egy Gépjavító és Szolgáltató Üzemet is, melynek fő profilja a gépüzemi és javítóüzemi szolgáltatás.

Fontosabb termékeink, szolgáltatásaink:

 • Lemez és fűrész ipari rönk
 • Oszlopféleségek, rúdanyagok (akác)
 • Cellulóz alapanyag
 • Energetikai célú tűzifa
 • Lakossági tűzifa
 • Vadászati szolgáltatások
 • Turisztikai szolgáltatások, erdei vasút (Királyrét, Kemencei Erdei Múzeumvasút)
 • Gépjavítás, vizsgáztatás


Projektmenedzsment

Projektmenedzser:

Mizik András

Projekt megvalósításának időtartama alatt a szakmai, műszaki és a pénzügyi együttműködés irányítása, koordinálása, illetve a képviselet ellátása.

Műszaki terület felelőse:

Mikle Tibor

Szakmai ismereteinek birtokában folyamatosan figyelemmel kíséri a tervek, tanulmányok készítését, valamint a beruházás során nyomon követi, hogy a megvalósulás folyamatában miként érvényesülnek a műszaki, szakmai szempontok. Szorosan együttműködik a beruházás tervezőjével, kivitelezőjével, műszaki ellenőrével.Szakmai terület felelőse:

Lengyel László

A beruházási munkálatok szakmai felügyeletét látja el, nyomon követi a kitűzött célok megvalósításának előrehaladását, aktívan részt vesz a vállalt eredmények szakmai monitoringjában, tájékoztatás, nyilvánosság és marketingfeladatok ellátása.

Pénzügyi terület felelőse:

KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.

A projekt tervezése során segítséget nyújt a költségvetés kialakításában. A végleges források ismeretében a forrástáblák elkészítése, esetlegesen szükséges pótlólagos források szervezése. Projekt megvalósulása kapcsán felmerülő számlázási, elszámolási, féléves és záró jelentésadási kötelezettség feladatait végzi.